بر اين زمين چيزي هست

بر این زمین چیزی هست
که ارزش زیستن داشته باشد:
آوریل مه آلود، عطر نان تازه در سپیده‌دم
دانایی زن در برابر مردان
دست نوشته‌های آشیل
سرآغاز عشق
گیاه نودمیده از دل سنگ
مادران منتظر، منتظران ترنم نی
و هراس اشغالگران
حتی از خواب و از خاطرات ما

بر این زمین چیزی هست
که ارزش زیستن داشته باشد:
پایان سایه‌سار سپتامبر
بانویی با باغ زردآلویش در چکامه‌ی چهل سالگی
تابش ترانه‌ی آفتاب بر میله‌های زندان
ابری انبوه در کشف کائنات
شادمانی بی‌شمار مردمان ما
هم کلامی کسانی که با تبسم و ترانه
تسلیم مرگ می شوند،
و هراس ستمگران
حتی از طعم ترانه‌های ما

محمود درویش

Advertisements

مادر

پسری ام، یک فرق هایی بین من مادرت هست: تو مریض که می شوی من شبهای بیماری ات تخت می خوابم زیرا به قرص ها و شربت های تجویز شده ی دکتر اعتماد دارم و ناله هایت را بهانه های کودکانه ی تو می پندارم که می خواهی خودت را برایم لوس کنی. اما مادرت همه ی این بهانه های کودکانه ات را می خرد و حتی بیشتر خطر انتقال میکروب را می پذیرد و تا صبح کنارت می ماند و چشم از تو بر نمی دارد. تو را از بوسه ای که من در آن ایام دریغت می کنم -که بیمار نشوم- و تو به آن بوسه ها نیاز داری تا خوب بشوی محروم نمی کند و آغوشش را همیشه مهیای تو نگاه می دارد که مثل بچه گربه ها بروی و کز کنی و کیف عالم را ببری. گریه که می کنی، من میشوم همان افسر سخت گیر ارتشی که هیچ بهانه ای برایش پذیرفته نیست و انگار با مردی بیست و چند ساله طرف هستم، اما مادرت تو را آن طور که هستی می بیند و تحلیل می کند و آنقدر مهربانانه تو را کشف می کند تا گریه ات تمام میشود و میشود خنده های زیبای کودکانه. چیزی اگر بخواهی و به من بگویی می رود در جایی بین صدها قلم دیگر می نشیند و اولویت بندی می شود با هر متدی به جز متد شناخت تو و نیازهایت، ولی مادرت آنطور این نیاز تو را برآورده می کند که هم اولویت های من رعایت می شوند و هم کودکی زیبای تو. پسرم، مادرت اگر نبود من هیچ وقت نمی فهمیدم تو چقدر دوست داشتنی هستی، چقدر زیبایی، چقدر باهوشی، چقدر پسری! مادرت تمام وجودش را هر روز صرف این می کند که تو همانی باشی که هستی و از زندگیت همانگونه لذت ببری که بر مداری درست باشد و همانی بشوی که ارزش این همه فداکاری را دارد. مادرت اگر نبود، زندگیمان می شد مجموع سفرهای یک مهندس به گرمای طاقت فرسای جنوب و تفریح های گاهی به گاهی اش باز در دل طبیعت و خانه چهار دیواری بی آب و رنگی می بود با یک مبل سه نفره ی راحتی برای من و تو و تلوزیون و چیپس! نه از این گرمای دلچسب خانه خبری بود و نه از کسی که انتظارمان را بکشد. می شدیم عین دو نفر روی دو تخت جدا در سرباز خانه ای که قوانینش از قوانین خدا سختگیرانه تر بود. رفیق، مادرت مثل یک جور جو دلنشین، یک جور سیال کهربایی لطیف همه ی ما را در بهترین حالت ممکن و در زیباترین و گرم ترین و دوست داشتنی ترین جای دنیا -خانه ی مان- در بر گرفته. باید قدرش را خیلی بیشتر از اینها بدانیم. بیا بیشتر عاشقش باشیم. بیشتر دوستش بداریم و -برای خودم می گویم- بیشتر سعی کنیم که بفهمیمش.روزش مبارک

زهرا خانم

امروز زهرا خانم مثل هميشه صبح زود با اتوبوس هاي كنار گذر سبزوار آمد. همراه فاطمه و نازنين. زن زحمت كشي كه صبح در گرگ و ميش هواي سرد ترمينال درست نديدمش، ولي وقتي در خانه چهره اش را ديدم بسيار متاسف شدم. چقدر شكسته شده! اولين مشابهت تصويري كه از او به ذهنم آمد مادر كزت بود در داستان بينوايان. آري آنچه در همه جاي دنيا اتفاق مي افتد در جلوي چشمان مان در حال رخ دادن است. زني زير بار فشار فقر شكسته است و دارد خرد ميشود. 

بانو

برايت مي نويسم؛ «بانو…» و شرم در چشم هايت پديدار مي شود. به گونه هايت مي رسد، سرخ مي شوند و خواستني تر، و چون به قلب زيبايت مي رسند ديگر تاب نمي آوري كه بنگري ام. سرت را مي اندازي پايين و ميروي.

حالا كه رفته اي و انگار اين رفتنت پاياني ندارد، حسابي پشيمانم. كه چرا «بانو» خطابت كردم، و تو از شرم از من گريختي. اگر ميخواهي همان دوست قديمي بماني بمان، رفتنت ديگر براي چه بود…

دوباره نوشتن

سلام آشناي قديمي دوست داشتني. زيباي آرام با وقار. رفيق همدم همراه. چقدر از روزهايي كه براي هم مي نوشتيم گذشته! و چه خوب كه اين مجاورت گاهي به گاهي بهانه شد براي دوباره نوشتن. شايد بهانه خيلي وزين نبود، اما همين كه سر رشته ي نوشتن شد، سر رشته ي نوشتن است، خوب است. دلنشينم، اي كه بر گوشه كنار دلم همه جا رد پاي تو پيداست، مجاور چشمهاي من، معاصر قرن هايي كه شاعران در اشتياقت -در اشتياق زني زيبا، مغرور و نجيب- غزل ها سروده اند و همواره در حسرتش، در نوعي تنهايي همچون شهريار غزل زيسته اند، همراه همه ي پياله هاي شرابي كه بعد از تو ديگر ننوشيدم اما طعم همه شان را هنوز بياد مي آورم، تصوير محو پري پشت هر پرده ي مه، پشت هر حلقه ي دودي كه روزها در انتظار ديدنت و رسيدنت با پيپ دسته عاج كنده كاري شده ام مي سازم، خنياي مخمور، چه بسيار است كه دوستت دارم و چه زيبايي هايي را كه با تو و در تو ديده ام. اين روزها اين تارهاي سپيد جايي به جايي، اين منافيان آرامش و مخبران گذر هميشگي عمر، باز حرف كهنه اي را تازه مي كنند: روزهايت را درياب. روزهايي را كه مي آيند و ديگر امكان ندارد كه تكرار شوند. حالا تو بگو، چند سال ديگر بايد بگذرد تا به ياد بياوريم اين روزهايي را كه تكرار نمي شوند؟ بيا اين روزها را بيشتر دريابيم. بيا بيشتر معاشرت كنيم، بيشتر از زندگيمان لذت ببريم. بگذار تا اندام پري گونه ات سحر انگيز است و توان جواني در درومان شعله دارد، براي همه ي روزهايي كه خواهند آمد و اينگونه نخواهيم بود، توشه بر گيريم. روزهايي را كه ديگر نخواهيم توانست تجديد كنيم. روزهايي كه از اين ايام جز خاطره اي نخواهد ماند. 

اين زهرآگين دردناك

آدم يك چيزهايي را نبايد زودتر از موعدش بفهمد: مثلا خنجري را كه آهسته آهسته از پشتش وارد مي شود و قرار نيست تا قلبش را پاره نكرده از وجودش آگاه شود، اما تو ميداني. پس هر روز كه اين زهرآگين دردناك بيشتر و بيشتر به سمت قلبت نزديك مي شود، زمين گير تر مي شوي. كاري نمي شود كرد؛ او به دنبال فرصت است و من به دنبال فرصت. من فرصتي مي خواهم كه كمي خودم را جمع و جور كنم، شايد بتوانم از آغوشش رها شوم و ببينم بعد از او چه بايد بكنم؟ او به دنبال چيست؟ شايد حس دلسوزي آنكس كه مي تواند، نسبت به زير دستش. غيظي در درون سينه ام گرداب مي شود و نفسم را آغشته مي كند. در بند، از سنگيني غل و زنجيرهايي كه بهم بافته ام افتاده، خسته، منقلب، تو را مي بينم كه با نگاه ترحم آميز مي نگري كه زير فشار تيغ خيانتت دم نمي زنم و گستاخ تر مي شوي. تو، با آن نگاههاي نگران، هر بار كه مي روي؛ تو، با آن اشتياق و هيجان -كه در گذشته ات ديده بودم- كه انتظار زمان هاي رفتنت را مي كشي؛ قبلم را، تمام چيزي را كه داشتم، تباه كرده اي. م